STANDARD

PREMIUM

Cena z rabatami –

30,00 zł/mies.

50,00 zł/mies.

Benefit za przeniesienie numeru –

3 miesiące za 0 zł

Rabaty –

Ceny zawierają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe

Pakiet danych –

2 GB

12 GB

W ofercie –

nielimitowane rozmowy, SMSy, MMSy na stacjonarne i komórki w Polsce

Prezentowana oferta obowiązuje przy zawarciu Umowy na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych w ramach Promocji „Nowa oferta mobilna (5G)” przy jednoczesnym korzystaniu z rabatu za zgody marketingowe. Warunkiem skorzystania z Promocji jest jednoczesne zamówienie z Usługami Mobilnymi, dodatkowo płatnej usługi dodatkowej Bezpieczny Smartfon. Podana miesięczna opłata dotyczy wyłącznie Usługi Mobilnej z wyłączonymi usługami dodatkowymi. Szczegółowe Warunki Promocji oraz Cenniki dostępne są poniżej.