Netia Mobile 5G

#super 5G

55 zł/mies.

z rabatami: 5 zł za zgody marketingowe

 
 
# rozmowy, smsy i mmsy #nolimit
# 60 GB transferu danych
# zasięg w 99% Polski
# roaming w UE
 
 

#vip 5G

65 zł/mies.

z rabatami: 5 zł za zgody marketingowe

 
 
# rozmowy, smsy i mmsy #nolimit
# 100 GB transferu danych
# zasięg w 99% Polski
# roaming w UE
 
 

Prezentowana oferta obowiązuje przy zawarciu Umowy na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych w ramach Promocji „Oferta mobilna z 5G z Tidal” przy jednoczesnym korzystaniu z rabatu za zgody marketingowe. Po upływie 24 miesięcy cena abonamentu wzrośnie o 5 zł. Szczegółowe Warunki Promocji oraz Cenniki dostępne są poniżej.

REGULAMINY:

SWP Oferta mobilna z 5G