Myśląc o zmianie dostawcy usługi, warto wcześniej zorientować się, jakie obowiązują Cię zasady i okres wypowiedzenia umowy, wynikający z regulaminu. Dzięki temu można uniknąć dodatkowych kosztów. Jeżeli Twoim dostawcą internetu jest Inea i zamierzasz wypowiedzieć zawartą umowę, przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie wyjaśnienie, jak przejść przez ten proces.

Inea – rozwiązanie umowy

Zacznijmy od sytuacji, w której zamierzasz odstąpić od niedawno zawartej umowy. Jeżeli podpisana została ona poza Biurem Obsługi Abonenta, na odstąpienie od niej przysługuje Ci jeszcze 14 dni od daty zawarcia umowy. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie w Burze Obsługi Abonenta, wskutek czego Twoja umowa z Inea stanie się niejako nigdy niezawarta. Poza sytuacjami nagłymi, kiedy krótko po zawarciu umowy decydujesz się na odstąpienie od niej, prawo do rozwiązania umowy przysługuje Ci przez cały okres jej trwania. Zarówno Ty, jak i dostawca usług uprawnieni jesteście do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie to kończy się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego.

Inea zobowiązuje się do informowania Cię o ewentualnych zmianach z co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli nie godzisz się na nie i w związku z tym chcesz rozwiązać z Inea umowę, dotyczącą dostawy internetu, musisz nie później niż do dnia wejścia zmian w życie złożyć pisemne oświadczenie. Należy pamiętać o tym, że w przypadku korzystania z dodatkowych usług, z których wynika użytkowanie sprzętu Inea, należy niezwłocznie go zwrócić, tzn. nie później niż 5 dni po wygaśnięciu, rozwiązaniu czy odstąpieniu od umowy.

Jak rozwiązać umowę z Inea?

Wiedząc o konieczności zachowania okresu wypowiedzenia umowy zawartej z Inea, pamiętaj, że za datę złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia go drugiej stronie. Następnie możesz przystąpić do pisania wniosku. Nie są Ci do tego potrzebne żadne wzory czy szablony, ale oczywiście możesz skorzystać z wniosków i formularzy, które znajdują się na stronie internetowej usługodawcy. Jednak wystarczające jest także samodzielne napisanie wniosku, z dbałością o to, aby zawrzeć w nim wszystkie najważniejsze dane umowy.

Rozwiązanie umowy może być prostym procesem, niewiążącym się z nieprzyjemnymi skutkami w postaci konieczności płacenia kary umownej. Wystarczy jedynie znać swoje prawa, być świadomym zasad wynikających z regulaminu, których przestrzegania się, zobowiązałeś, podpisując go. Proponowane przez nas usługi zawierają zawsze czytelne i zrozumiałe warunki. Jesteśmy pośrednikiem w dostarczaniu klientom m.in. internetu stacjonarnego, mobilnego, a także światłowodu. Zapewniamy wysoką jakość łącza, a także przejrzyste warunki.