Kup Usługi

Myśląc o zmianie dostawcy usługi, warto wcześniej zorientować się, jakie obowiązują Cię zasady i okres wypowiedzenia umowy, wynikający z regulaminu. Dzięki temu można uniknąć dodatkowych kosztów. Jeżeli Twoim dostawcą internetu jest Inea i zamierzasz wypowiedzieć zawartą umowę, przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie wyjaśnienie, jak przejść przez ten proces.

Inea – rozwiązanie umowy

Zacznijmy od sytuacji, w której zamierzasz odstąpić od niedawno zawartej umowy. Jeżeli podpisana została ona poza Biurem Obsługi Abonenta, na odstąpienie od niej przysługuje Ci jeszcze 14 dni od daty zawarcia umowy. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie w Burze Obsługi Abonenta, wskutek czego Twoja umowa z Inea stanie się niejako nigdy niezawarta. Poza sytuacjami nagłymi, kiedy krótko po zawarciu umowy decydujesz się na odstąpienie od niej, prawo do rozwiązania umowy przysługuje Ci przez cały okres jej trwania. Zarówno Ty, jak i dostawca usług uprawnieni jesteście do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie to kończy się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego.

Inea zobowiązuje się do informowania Cię o ewentualnych zmianach z co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli nie godzisz się na nie i w związku z tym chcesz rozwiązać z Inea umowę, dotyczącą dostawy internetu, musisz nie później niż do dnia wejścia zmian w życie złożyć pisemne oświadczenie. Należy pamiętać o tym, że w przypadku korzystania z dodatkowych usług, z których wynika użytkowanie sprzętu Inea, należy niezwłocznie go zwrócić, tzn. nie później niż 5 dni po wygaśnięciu, rozwiązaniu czy odstąpieniu od umowy.

Jak rozwiązać umowę z Inea?

Wiedząc o konieczności zachowania okresu wypowiedzenia umowy zawartej z Inea, pamiętaj, że za datę złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia go drugiej stronie. Następnie możesz przystąpić do pisania wniosku. Nie są Ci do tego potrzebne żadne wzory czy szablony, ale oczywiście możesz skorzystać z wniosków i formularzy, które znajdują się na stronie internetowej usługodawcy. Jednak wystarczające jest także samodzielne napisanie wniosku, z dbałością o to, aby zawrzeć w nim wszystkie najważniejsze dane umowy.

Rozwiązanie umowy może być prostym procesem, niewiążącym się z nieprzyjemnymi skutkami w postaci konieczności płacenia kary umownej. Wystarczy jedynie znać swoje prawa, być świadomym zasad wynikających z regulaminu, których przestrzegania się, zobowiązałeś, podpisując go. Proponowane przez nas usługi zawierają zawsze czytelne i zrozumiałe warunki. Jesteśmy pośrednikiem w dostarczaniu klientom m.in. internetu stacjonarnego, mobilnego, a także światłowodu. Zapewniamy wysoką jakość łącza, a także przejrzyste warunki.

Sprawdź jak rozwiązać umowę z Play przed terminem

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy INEA?

Umowa z firmą INEA to krok w kierunku korzystania z różnorodnych usług telekomunikacyjnych. Jednak życie bywa nieprzewidywalne, a zmieniające się okoliczności mogą skłaniać nas do zmiany lub rezygnacji umowy. Warto być na taką okoliczność przygotowanym i wiedzieć, jakich formalności należy dopełnić.
Okres wypowiedzenia umowy z firmą INEA jest rzecz jasna uzależniony od przepisów zawartych w podpisanej umowie. Uogólnić jednak można, że standardowy okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Niemniej jednak, warto pamiętać, że nie zawsze jest tak samo. Wszystko bowiem zależy od wspomnianych zapisów w kontrakcie.

Ile wynosi kara za zerwanie umowy z INEA?

Chcąc zrezygnować z umowy, należy liczyć się z tym, że mogą zostać nałożone na nas kary. Ich wysokość będzie zależeć od wielu czynników, takich jak rodzaj umowy, pozostały czas, który został do jej zakończenia, a także innych warunków. Każda umowa może mieć zdefiniowane inne kary za przedwczesne zakończenie. Trzeba się więc ze wszystkim zapoznać, by nie zostać narażonym na spore koszta.

Jak rozwiązać umowę z INEA przed terminem?

Jeśli zachodzi potrzeba rozwiązania umowy z INEA przed ustalonym terminem, warto skonsultować się z przedstawicielem firmy. Przeglądając umowę, można dowiedzieć się, jakie opcje są dostępne w przypadku rozwiązania przed terminem. Kontakt z działem obsługi klienta INEA pozwoli uzyskać pełne informacje na temat możliwych rozwiązań i dalszych kroków. Warto także zajrzeć na stronę internetową dostawcy, tam często zawarte są naprawdę przydatne informacje.

Jak rozwiązać umowę z INEA przez internet?

Rozwiązanie umowy z INEA przez internet to opcja, z której wiele osób będzie chciało skorzystać, ponieważ jest wygodna i szybka. By tego dokonać powinno wystarczyć zalogowanie do swojego panelu na stronie operatora. To właśnie tam powinny znajdować się niezbędne formularze kontaktowe, które umożliwiłyby wdrożenie procedury rozwiązania umowy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że nie zawsze rozwiązanie kontraktu z operatorem wyglądać będzie tak samo. Często potrzebny jest bezpośredni kontakt telefoniczny lub wizyta w punkcie obsługi klienta. Skontaktowanie się z przedstawicielem firmy INEA pomoże uzyskać pełne informacje oraz wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie w zależności od naszych potrzeb i sytuacji. Warto więc skorzystać z tej opcji, ponieważ jest pewniejsza i wygodniejsza niż samodzielne wertowanie zapisów umowy.

Zgłaszanie awarii

Numer telefonu do działu technicznego czynny 365 dni w roku przez całą dobę.

Koszt połączenia zgodny z cennikiem Operatora.