Netia to rozrywka

Światłowód + Telewizja 4K

Lista kanałów –

Okres trwania umowy: 24 miesiące

#300 L 4K

90 zł/mies.
z rabatami: 5 zł za zgody marketingowe
i 5 zł za e-fakturę
 
 
# pobieranie do 300 Mb/s
# 187 kanałów
# router Wi-Fi w cenie
# dekoder 4K w cenie
 
 

#600 L 4K

100 zł/mies.
z rabatami: 5 zł za zgody marketingowe
i 5 zł za e-fakturę
 
 
# pobieranie do 600 Mb/s
# 187 kanałów
# router Wi-Fi w cenie
# dekoder 4K w cenie
 
 

#1000 L 4K

110 zł/mies.
z rabatami: 5 zł za zgody marketingowe
i 5 zł za e-fakturę
 
 
# pobieranie do 1 Gb/s
# 187 kanałów
# router Wi-Fi w cenie
# dekoder 4K w cenie
 
 

Prezentowana oferta Netii S.A.: „GigaEmocje II” obowiązuje przy zawarciu Umowy na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych, przy jednoczesnym korzystaniu z rabatów za e-fakturę (5 zł) oraz zgody marketingowe (5 zł). W przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przyznania rabatów, cena wzrośnie o 10 zł. Szybki Internet Max (300, 600, 1000) stanowi wyłącznie nazwę marketingową. Do Pakietu M 4K Abonent otrzymuje promocyjnie na 24 Okresy Rozliczeniowe 6 kanałów: Nick Jr, Nickelodeon Polska, Nicktoons, TeenNick, Cinemax HD, Cinemax 2 HD. Do Pakietu L 4K Abonent otrzymuje promocyjnie na 24 Okresy Rozliczeniowe 2 kanały: Cinemax HD, Cinemax 2 HD. Do Pakietów M 4K, L 4K Abonent otrzymuje promocyjnie na 24 Okresy Rozliczeniowe dodatkowo kanał Insight TV 4K. Usługa Internetowa oparta jest na parametrach jakości wynikających z maksymalnych parametrów technicznych danej technologii, w jakiej świadczona jest Usługa Internetowa, lub wynikających z ofertowych ustawień technicznych łącza. Parametry świadczenia Usługi Internetowej, w szczególności parametry prędkości oraz wpływu innych Usług na Usługę Internetową, dostępne są na stronie netia.pl.

REGULAMINY I CENNIKI