Kup Usługi

Pisemna rezygnacja z usług Vectra

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez Vectrę powinno zostać złożone na piśmie. Dokument musi zawierać imię i nazwisko, numer abonenta oraz informację jakich usług dotyczy rezygnacja. Przykładowa treść pisemnej rezygnacji:

Niniejszym oświadczam, iż rozwiązuję umowę o świadczenie usług przez firmę Vectra S.A. Umowa zawarta w dniu (tu data) w zakresie świadczenia usług (nazwa usługi) pod adresem (adres, gdzie korzystamy z usługi).

Odstąpienie od umowy musi zawierać własnoręczny podpis lub podpis elektroniczny w przypadku wypowiedzenia wysyłanego internetowo.

 

wypowiedzenie umowy vectra - wzór

 

Wypowiedzenie Vectra – wzór – pdf

 

Dostarczenie pisma o odstąpieniu od umowy z Vectrą

Pisemne wypowiedzenie należy przesłać na adres siedziby: Vectra S.A., Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta.

Lista wszystkich biur, wraz z informacjami o godzinach pracy, znajduje się pod adresem www.vectra.pl/kontakt/salony-firmowe. Obsługa Klientów w placówkach z powodu pandemii koronawirusa, odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Wypowiedzenie można również przesłać na numer faksu +48 58 742 66 00 albo drogą elektroniczną na adres kontakt@vectra.pl.

 

Dostarczenie pisma o odstąpieniu od umowy z Vectra - kontakt

 

Ważne po rezygnacji z usług Vectra

Byli abonenci telewizji kablowej Vectra po rozwiązaniu umowy mają obowiązek zwrócenia firmie dekodera, z którego korzystali w czasie umowy. Czas na zwrot wynosi 14 dni od odstąpienia od umowy z Vectra. Urządzenie abonenckie musi być w stanie nie gorszym niż ten, wynikający z użytkowania. Sprzęt można zwrócić kurierem na adres firmy lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta w mieście zamieszkania.

Sprawdź usługę internetu od Netii!

Zgłaszanie awarii

Numer telefonu do działu technicznego czynny 365 dni w roku przez całą dobę.

Koszt połączenia zgodny z cennikiem Operatora.