Kup Usługi

Pisemna rezygnacja z usług Vectra

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez Vectrę powinno zostać złożone na piśmie. Dokument musi zawierać imię i nazwisko, numer abonenta oraz informację jakich usług dotyczy rezygnacja. Przykładowa treść pisemnej rezygnacji:

Niniejszym oświadczam, iż rozwiązuję umowę o świadczenie usług przez firmę Vectra S.A. Umowa zawarta w dniu (tu data) w zakresie świadczenia usług (nazwa usługi) pod adresem (adres, gdzie korzystamy z usługi).

Odstąpienie od umowy musi zawierać własnoręczny podpis lub podpis elektroniczny w przypadku wypowiedzenia wysyłanego internetowo.

Dostarczenie pisma o odstąpieniu od umowy z Vectrą

Pisemne wypowiedzenie należy przesłać na adres siedziby: Vectra S.A., Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta.

Lista wszystkich biur, wraz z informacjami o godzinach pracy, znajduje się pod adresem www.vectra.pl/kontakt/salony-firmowe. Obsługa Klientów w placówkach z powodu pandemii koronawirusa, odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Wypowiedzenie można również przesłać na numer faksu +48 58 742 66 00 albo drogą elektroniczną na adres kontakt@vectra.pl.

Ważne po rezygnacji z usług Vectra

Byli abonenci telewizji kablowej Vectra po rozwiązaniu umowy mają obowiązek zwrócenia firmie dekodera, z którego korzystali w czasie umowy. Czas na zwrot wynosi 14 dni od odstąpienia od umowy z Vectra. Urządzenie abonenckie musi być w stanie nie gorszym niż ten, wynikający z użytkowania. Sprzęt można zwrócić kurierem na adres firmy lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta w mieście zamieszkania.

Sprawdź usługę internetu od Netii!

​Jaki jest okres wypowiedzenia umowy Vectra?

Chcąc zrezygnować z usług Vectry, a jednocześnie uniknąć nieprzyjemności związanych z karami, nakładanymi na niektórych abonentów, trzeba dobrze przyjrzeć się swojej umowie i złożyć wniosek w odpowiednim momencie. Kluczowy jest tutaj okres wypowiedzenia, który należy zachować. W tym wypadku trwa on 1 miesiąc od zakończenia umowy. Dotyczy to zarówno usług związanych z telefonem i Internetem, jak i TV.

W niektórych wypadkach umowa z operatorem może ulec automatycznemu przedłużeniu po zakończeniu czasu jej trwania. Unikniemy tego, jeśli dokładnie na miesiąc przed zakończeniem, złożymy wypowiedzenie za pomocą specjalnego wniosku dostępnego na stronie Vectry oraz poniżej. ​

Ile wynosi kara za zerwanie umowy z Vectra?

Żadnemu operatorowi nie jest na rękę, aby abonent zrywał umowę przed czasem. Z tego względu, niektóre firmy przewidują kary, które mają do tego zniechęcić. Vectra również przyznaje sobie prawo do naliczenia opłat za zerwanie warunków od umowy promocyjnej czy też regularnej umowy. W niektórych przypadkach wysokość kary sięgała 1700, a nawet 3000 złotych.

Możliwe jest również, że jeśli w terminie nie zwrócimy sprzętu abonenckiego, zostanie nam naliczona kolejna opłata. Tutaj, zależnie od rodzaju urządzenia, możemy zapłacić od 100 do nawet 890 złotych. Na szczęście istnieje możliwość zmniejszenia kary do 60 zł, jeśli uda nam się zwrócić sprzęt między 14 a 180 dniem od zakończenia umowy. ​

Jak rozwiązać umowę z Vectra przed terminem?

Rozwiązanie umowy z Vectra przed terminem będzie zależało od warunków umownych oraz przepisów obowiązujących w Polsce. Przeczytajmy uważnie swoją umowę z Vectra. Szukajmy informacji dotyczących okresu wypowiedzenia oraz ewentualnych kar za przedwczesne zerwanie umowy.

Możemy zapytać pracownika działu obsługi klienta o konkretne warunki rozwiązania umowy przed terminem. Dowiedzmy się od niego, jakie kary mogą nas czekać. Przede wszystkim jednak, będziemy musieli złożyć pisemny wniosek. Najlepiej zrobić to drogą pocztową z własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym, jeśli decydujemy się zrobić to online. Wizyta w oddziale rzadko jest dobrym pomysłem, jeśli nie chcemy, aby ktoś próbował nakłonić nas do zmiany decyzji. ​

Jak rozwiązać umowę z Vectra przez internet?

Wypowiedzenie umowy z Vectra przez internet jest jak najbardziej możliwe. To dobre rozwiązanie, jeśli chcemy uniknąć osobistej wizyty i mieć pewność, że poczta nie opóźni dostarczenia dokumentu. Na stronie internetowej Vectry dostępny jest formularz dla osób, które chcą wypowiedzieć umowę. Należy uzupełnić go o swoje dane i przesłać drogą elektroniczną.

Zgłaszanie awarii

Numer telefonu do działu technicznego czynny 365 dni w roku przez całą dobę.

Koszt połączenia zgodny z cennikiem Operatora.