Zgłaszanie awarii

Numer telefonu do działu technicznego czynny 365 dni w roku przez całą dobę.