Kup Usługi

Znajomość swoich praw da Ci duży komfort i poczucie bezpieczeństwa. Rozważając rozwiązanie umowy z dostawcą Internetu, warto wiedzieć, jakie obowiązują Cię zasady wynikające z podpisanego regulaminu, aby móc uniknąć niepotrzebnych obciążeń dodatkowymi kosztami. Wiele osób zachodzi w głowę, jak rozwiązać umowę w taki sposób, żeby uniknąć płacenia kary. Niepewność ta wynika z nieznajomości regulaminu dostawcy, z którego usług się korzysta. Jeżeli jesteś klientem East&West i zamierzasz rozwiązać umowę, przedstawimy Ci kilka pomocnych zasad, które pozwolą przejść przez ten proces bez obciążeń finansowych.

Rozwiązanie umowy z East&West

Prawem, które przysługuje Ci zawsze, gdy zawierasz umowę na odległość, tzn. poza punktem obsługi klienta, jest prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od jej zawarcia. Skutkuje ono uznaniem umowy za niezawartą. Dzięki temu masz możliwość solidnie przemyśleć swoją decyzję i zmienić ją w niedługim czasie od momentu podpisania umowy. Będąc już klientem East&West, obowiązują Cię zasady, wynikające z podpisanego przy zawieraniu umowy regulaminu. Zarówno Ty, jak i usługodawca macie prawo do rozwiązania umowy w każdym dowolnym momencie, ale z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który skutkuje zakończeniem umowy z ostatnim dniem miesiąca. Co w praktyce oznacza miesięczny okres wypowiedzenia? Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się wówczas z pierwszym dniem najbliższego miesiąca, a umowa kończy się wraz z jego upływem. Pamiętaj, że jeżeli jesteś w posiadaniu urządzenia East&West z tytułu korzystania z dodatkowej usługi, jesteś zobowiązany do zwrócenia go z chwilą zakończenia umowy. Masz na to 7 dni od daty kończącej umowę, a zwrot urządzenia równoznaczny jest z dostarczeniem go usługodawcy.

Jak rozwiązać umowę?

Zarówno wniosek o odstąpienie od umowy, jak i o rozwiązanie jej złożyć należy na piśmie. W celu jego sporządzenia możesz skorzystać ze wzorów dostępnych na stronie usługodawcy, ale nie jest to konieczne. Masz prawo samodzielnie sporządzić dokument, pamiętając o zawarciu w nim najważniejszych informacji. Istotne jest, aby zawierał on wszystkie najważniejsze dane zawarte w umowie. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany uregulować wszystkie zaległości w płatnościach najpóźniej do dnia zakończenia umowy.

Proces zmiany dostawcy Internetu nie musi przebiegać boleśnie. Niezwykle pomocna jest znajomość swoich praw, która pozwala uniknąć niepożądanych obciążeń finansowych. Zdajemy sobie sprawę z niezrozumiałości niektórych regulaminów wynikającej z ich długości lub mało przystępnego języka. Z tego powodu przygotowaliśmy ten krótki artykuł. Mamy nadzieję, że rozjaśnił Ci, jakie kroki możesz podjąć, aby rozwiązać umowę bez uszczerbku finansowego. Jeżeli poszukujesz dostawcy Internetu, a cenisz sobie przejrzyste zasady oraz dostęp do oferty dostosowanej do Twoich potrzeb, możesz skontaktować się z naszym konsultantem, który stanie na wysokości zadania i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Sprawdź usługę internetu od Netii!

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy East West?

Podpisanie umowy z firmą East West może otworzyć przed nami drzwi do różnorodnych usług i korzyści. Niemniej jednak, sytuacje życiowe mogą się zmieniać, a z nimi nasze potrzeby. Dlatego też czasem zachodzić może potrzeba zerwania kontraktu. Okres wypowiedzenia umowy z firmą East West zazwyczaj jest zależny od rodzaju umowy oraz warunków, jakie zostały ustalone przy jej podpisywaniu. Wartością standardową jest 30-dniowy okres wypowiedzenia. Jednakże warto pamiętać, że wartości te mogą różnić się w zależności od konkretnych warunków umowy oraz przepisów prawa. Przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu umowy, warto zapoznać się z dokładnymi zapisami w umowie oraz skonsultować się z przedstawicielem firmy.

Ile wynosi kara za zerwanie umowy z East West?

Kara za zerwanie umowy z East West może zależeć od wielu czynników, takich jak rodzaj umowy, jej okres obowiązywania oraz ustalone wcześniej warunki. W związku z tym, kara może być zróżnicowana. Jeśli istnieje konieczność zerwania umowy przed jej zakończeniem, warto skonsultować się z przedstawicielem firmy, aby uzyskać dokładne informacje na temat obowiązujących opłat za takie działanie.

Jak rozwiązać umowę z East West przed terminem?

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zdecydujemy się na rozwiązanie umowy z East West przed ustalonym terminem, warto zacząć od dokładnego przejrzenia umowy oraz zidentyfikowania przewidzianych możliwości rozwiązania. W wielu przypadkach istnieje możliwość skorzystania z formularzy dostępnych na stronie internetowej firmy lub skontaktowania się bezpośrednio z działem obsługi klienta, aby omówić dalsze kroki. Konsultant wyjaśni wówczas jak należy postępować i jakie dokumenty trzeba posiadać, by uruchomiony został proces rozwiązywania umowy.

Jak rozwiązać umowę w Orange? Sprawdź!

Jak rozwiązać umowę z East West przez internet?

Rozwiązanie umowy z East West przez internet może być wygodne i efektywne. W celu dokonania takiej operacji, warto zalogować się na swoje konto klienta na stronie East West lub skorzystać z dostępnych formularzy kontaktowych. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie typy umów i sytuacje mogą być obsługiwane drogą internetową. Dlatego też, przed przystąpieniem do procesu rozwiązania umowy, warto skonsultować się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pełne informacje na temat dostępnych opcji. Tylko w ten sposób można uchronić się przed niechcianymi konsekwencjami, na przykład wspominanymi karami za zerwanie umowy. Warto więc przystąpić do działania rozsądnie i po przeprowadzaniu wstępnego reaserchu.

Zgłaszanie awarii

Numer telefonu do działu technicznego czynny 365 dni w roku przez całą dobę.

Koszt połączenia zgodny z cennikiem Operatora.