Kup Usługi

Nieznajomość przysługujących Ci praw możesz boleśnie odczuć, gdy postanowisz rozwiązać umowę z usługodawcą, nie orientując się wcześniej, jakie obowiązują Cię zasady, wynikające z podpisanego regulaminu. Umowy potrafią być bardzo długie oraz napisane niezrozumiałym językiem, co nie ułatwia stosownego przyswojenia ich treści. Jeżeli zamierzasz wypowiedzieć umowę internetu z Orange, przychodzimy z pomocą. Wyjaśnimy krótko, jak przejść przez ten proces.

Orange – wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

Zawierając umowę na odległość, a więc poza salonem Orange, przysługuje Ci ? 14 dni na odstąpienie od umowy. To okres, w którym możesz zmienić zdanie, a odstąpienie od umowy będzie skutkowało uznaniem jej za niezawartą. Jeżeli natomiast korzystasz już z usług Orange i z jakichkolwiek przyczyn zamierzasz zrezygnować, także przysługuje Ci takie prawo. Ten usługodawca posiada oddzielne regulaminy dla każdej z wybranych taryf czy pakietów i to w nich zawarte są szczegółowe informacje. Jednak uogólniając zasady w nich przedstawione, można przyjąć podział na dwa typy umów ? umowa na czas oznaczony oraz umowa na czas nieoznaczony.

W przypadku tej pierwszej, jeżeli postanowisz wypowiedzieć umowę przed datą jej planowego zakończenia, wówczas obciążony zostaniesz kosztami wynikającymi z tego tytułu. Ich wysokość zawarta została w umowie, którą podpisałeś. Gdy umowa zawarta przez Ciebie z Orange jest na czas nieoznaczony, wówczas przysługuje Ci prawo do rozwiązania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Pamiętaj, że umowa na czas oznaczony, po upływie danego okresu automatycznie stanie się umową na czas nieoznaczony, chyba że złożysz stosowane oświadczenie nie później niż 30 dni przed upłynięciem czasu zakończenia.

Jeżeli więc zawierałeś umowę na czas oznaczony, a nawet nie zorientowałeś się, kiedy on minął, możliwe, że obecnie korzystasz z warunków umowy na czas nieoznaczony i przysługuje Ci możliwość jej rozwiązania bez obciążenia dodatkowymi kosztami.

Jak złożyć wniosek?

Pisząc wniosek, możesz posłużyć się szablonami dostępnymi na stronie internetowej dostawcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie sporządzić takie pismo. Istotne jest jednak, by pamiętać o zawarciu we wniosku najważniejszych danych dotyczących umowy. Zgodnie z zapisem, zobowiązany jesteś do zachowania pisemnej formy wypowiedzenia. Gdzie możesz je złożyć? Dostępne są trzy możliwości. Pierwsza z nich przewiduje przesłanie wniosku listem poleconym na adres Działu Obsługi Klienta podany na stronie dostawcy oraz w umowie. Jeżeli natomiast w Twoim mieście znajduje się punkt Orange, możesz osobiście złożyć w nim sporządzony dokument. Ostatnia opcja to przesłanie wniosku pocztą elektroniczną. Pamiętaj jednak, że adres mailowy, z którego zamierzasz wysłać wniosek, musi być tym, który podany został w umowie (tym, na który kierowane są faktury).

Sprawdź naszą ofertę od Netii!

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy Orange?

Umowa z firmą Orange to wejście w świat komunikacji i usług telekomunikacyjnych. Niemniej jednak, zmieniające się okoliczności życiowe mogą prowadzić do konieczności rozważenia zmian w umowie. Okres wypowiedzenia umowy z firmą Orange zależy od typu umowy oraz zapisów, które zostały określone przy jej podpisywaniu. Standardowy okres wypowiedzenia wynosi zwykle Od 30 do nawet 90 dni. Warto jednak pamiętać, że wartości te mogą się różnić w zależności od specyfiki kontraktu oraz w jego treści zawartych zapisów. Wniosek? Przed złożeniem wypowiedzenia, warto dokładnie zapoznać się z treścią umowy, a następnie zasięgnąć informacji u przedstawiciela firmy Orange.

Ile wynosi kara za zerwanie umowy z Orange?

Nie można niestety podać jednej konkretnej kwoty w tym przypadku. Wszystko bowiem zależy od od rodzaju umowy, czasu pozostałego do zakończenia jej obowiązywania, a także ustalonych wcześniej warunków. Każda umowa może mieć inaczej zdefiniowane kary za przedwczesne zerwanie zobowiązania. Z tego też właśnie względu tak ważne jest, by dokładnie zapoznać się z treścią posiadanej umowy. Najlepiej jest na takie paragrafy zwrócić już uwagę w momencie jej podpisywania. Dzięki temu wszystko będzie jasne i gdy zajdzie potrzeba zakończenia korzystania z usługi, to obejdzie się bez nieprzyjemnych niespodzianek.

Sprawdź również: INEA – wypowiedzenie i rozwiązanie umowy Internetu

Jak rozwiązać umowę z Orange przed terminem?

Jeśli z jakiegoś powodu będziemy chcieli rozwiązać umowę dostawcą naszego internetu, bądź telewizji przed ustalonym terminem, to musimy się do tego przygotować. W wielu przypadkach istnieją procedury i możliwości, które pozwalają na rozwiązanie umowy przed terminem, ale niestety nie zawsze. Kontakt z obsługą klienta Orange pozwoli na uzyskanie informacji na temat dostępnych opcji i konkretnych kroków, jakie należy podjąć.

Jak rozwiązać umowę z Orange przez internet?

Rozwiązanie umowy z firmą Orange przez internet to rozwiązanie dla osób zapracowanych, a także tych, które wolą załatwić sprawę bez wychodzenia z domu, czy specjalnej jazdy do punktu obsługi klienta. Wówczas zazwyczaj wystarczy zalogować się na swoje konto klienta na stronie internetowej Orange. Tam można znaleźć formularze kontaktowe lub inne dostępne opcje, które pozwolą na złożenie wypowiedzenia umowy drogą online. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie umowy i przypadki mogą być obsługiwane w ten sposób. Wówczas może przydać się wspominany już dział obsługi klienta.

Zgłaszanie awarii

Numer telefonu do działu technicznego czynny 365 dni w roku przez całą dobę.

Koszt połączenia zgodny z cennikiem Operatora.